prizma_header
home_naslov

"Omogućite svojoj kompaniji i svojim saradnicima da dostignu najviše potencijale."

dobro dosli Dobro došli na zvanični sajt firme Prizma Software - Niš. Ovim putem želimo da Vas upoznamo sa proizvodnim programom - paletom softverskih proizvoda namenjenih svim segmentima Vašeg poslovanja čijom upotrebom ćete postići efikasano, precizno i koordinisano poslovanje koje u krajnjem dovodi do najviših ciljeva - poslovne efikasnosti i profita.

"Vi samo radite svoj posao a mi ćemo Vam dati alate."

windows-logo S obzirom da koristimo najsavremenije razvojne alate, u stanju smo da Vam ponudimo kompleksna informatička rešenja koja podrazumevaju ne samo upravljanje pojedinim segmentima Vašeg poslovanja već upravljanje integrisanim procesima koji podrazumevaju deljenje informacija, kako u lokalnoj mreži-intranetu, tako i na internetu. Dakle jednim istim procesom možete upravljati na nekoliko načina u zavisnosti od trenutne potrebe. Osim internih procesa, upravljaćete i prezentacionim segmentom koji će na najbolji mogući način komunicirati sa trenutnim i budućim poslovnim partnerima u okviru postojećih poslovnih procesa ili u svrhu marketinških kampanja. Svaka od softverskih aplikacija je unapređena i opremljena savremenim alatima, tako da na primer, knjigovodstveni softver nije samo puko sabiranje dugovne i potražne strane već i generator najrazličitijih izveštaja koje razume i koristi menadžment kompanije (a ne samo poznavaoci knjigovodstva) u svrhu donošenja pravovremenih i korisnih odluka.

"Da li smatrate da Vi i Vaša kompanija zaslužujete najbolje ?"
"Da li imate utisak da bi "nešto" moglo da poboljša i olakša Vaš rad ?"
"Da li se osećate uskraćenim i skučenim sa sadašnjim rešenjima ?"

vs-logo Za Vaše potrebe razvili smo nekoliko pojedinačnih, ali visoko integrisanih softverskih paketa koji bi trebalo da pokriju sve segmente Vašeg poslovanja. Sigurni smo da ćete, zavisno od vrste Vaše delatnosti pronaći pripadajuće rešenje, ali Vam u svakom slučaju stojimo na raspolaganju da u uzajamnoj komunikaciji sagledamo sve specifičnosti Vaših zahteva. Knjigovodstveni program je nesumnjivo elementarna aplikacija svakog poslovnog sistema, ali pored toga posedujemo još nekoliko specijalizovanih aplikacija za različite delatnosti.

"Svaki naš partner je jedinstven i poseban. Ne pravimo univerzalna rešenja."

Ukoliko postoji specifičan poslovni proces za čije upravljanje ste zainteresovani, potpuno smo spremni i raspoložni da isprojektujemo rešenje samo za Vas, koje ćemo takođe integrisati u Vaš jedinstveni informacioni sistem.

"Naša rešenja su sistemska i rade sinhronizovano u svim informatičkim segmentima."

Kako je informatička i digitalna tehnologija odavno obuhvatila mnoge aspekte analognih tehničkih sistema čija je softverska obrada duboko zašla u domen našeg poslovanja, možemo vam ponuditi inženjering u oblasti projektovanja i instalacije informatičkih sistema - mreža, formiranje serverskih modula i centara kao i projektovanje i instalaciju sistema kontrole pristupa i video nadzora.

"Uštedećemo Vam prostor, vreme i novac. - Weller Filling Systems"

weller-logo Na kraju, ali ne i najmanje važno, pomenućemo da je papirni oblik dokumenata, još uvek prisutan i važan u poslovanju kompanija. Koliko je važno upravljati dinamičkim procesima, toliko je važno i upravljati dokumentima. S obzirom da je obrada podataka u svakom obliku - naša misija, i za ovaj segment poslovanja Vam nudimo vrhunsko rešenje - Weller Filling System, renomiranog nemačkog proizvođača, čiji smo zastupnici za Srbiju i Crnu goru. Kompanija koja se proizvodnjom sistema za upravljanje papirnom dokumentacijom bavi preko 100 godina i ima preko 80 poslovnica širom sveta, nudi jedinstveni sistem koji je osvojio zlatnu nagradu u Briselu za inovativnost.

uzvik_filozofijaNAŠA MISIJA

Naša misija je da u skladu sa ekstremnim ubrzanjem poslovnih procesa u savremenom poslovanju različitih poslovnih subjekata, projektujemo poslovna rešenja koja će na, za korisnika, krajnje efikasan i jednostavan način, prikupljati sve relevantne činjenice i promene poslovnih aktivnosti i na bazi zahteva samog korisnika formirati trenutne, tačne i, pre svega korisne izveštaje. Uz to, veliku pažnju poklanjamu optimizaciji procesa i resursa, koji direktno utiču na smanjenje troškova, odnosno povećanje prihoda. Jednom rečenicom poenta je u optimalnoj upotrebljivosti naših alata i konačnom povećanju prihoda naših korisnika.

uzvik_filozofijaFILOZOFIJA RAZVOJA NAŠIH APLIKACIJA

Softverski alati su u poslednjih 10-ak godina, zahvaljujući tehnološkom razvoju ali i razvoju filozofije poslovanja pretrpeli malu revoluciju. Naime, odavno se više od, na primer, knjigovodstvenih aplikacija, ne očekuje da samo ravnaju dugovnu i potražnu stranu, već da na osnovu baznih poslovnih promena kreiraju razne poslovne izveštaje koji će, pre svega, koristiti menadžment kompanije i na osnovu njih donositi važne poslovne odluke. Tako, na primer, u našoj knjigovodstvenoj (bolje reći poslovnoj) aplikaciji postoji veliki broj izveštaja koje mogu da koriste ljudi iz menadžmenta a da pri tom apsolutno ne moraju da poznaju ni osnove knjigovodstva.

Sada je akcenat na dinamici, optimizaciji i rezultatima, tako da su detalji o pojedinačnoj realizaciji svakog uposlenog veoma bitni, o realizaciji pojedinačnih sektora, iskazanih po jedinici pojedinačnog artikla i periodu poslovne godine. Važno je uočiti trendove a ne samo incidentne pojave, kao i poređenje u odnosu na prethodne godine, da bi se projektovalo očekivano poslovanje. Takav pristup problematici poslovanja se naziva ERP (Entrprice Resource Planning) i obuhvata sve dinamičke i statičke procese u okviru kompanije. Podaci se ukrštaju sa svih nivoa poslovanja: od nabavke, preko proizvodnje, transporta i prodaje, do organizacije proizvodnje u smislu optimizacije radnih procesa (vremena, efikasnosti, učinka). Samo sagledavanje podataka i parametara u sveobuhvatnoj korelaciji može da pruži pravu sliku poslovanja i samo se tada mogu očekivati pozitivni efekti pravovremenih poslovnih odluka.

Za ovakvu vrstu analiza potrebni su alati koji će iz dnevnih promena, brzo i tačno formirati dinamičke izveštaje koji će ukazivati na trenutna stanja, kako bi odluke bile pravovremene i efikasne. Šta više, sada se, u svrhu skraćenja vremena od nastanka do evidencije promene odnosno povratne odluke, koriste sva sredstva komunikacije kako bi informacija putovala što je moguće kraće. U tu svrhu se koristi izveštavanje putem interneta, e-mail-a, SMS-a i sl.