prizma_header
karakteristike_naslov

"Svi naši softverski paketi se svakodnevno tehnološki unapređuju, tako da je tehnološka zastarelost aplikacija za nas nezamisliv pojam."

BBez obzira na izuzetne napore, trudimo se i uspevamo da sve svoje aplikacije održavamo na najvišem tehnološkom nivou, što se, pre svega tiče razvojnih alata koje koristimo, sistema baza podataka, kao i protokolima kojima naši softveri komuniciraju sa korisnikom i podacima. Svi paketi iz naše palete proizvoda su prošli dug 20-togodišnji put od DOS operativnog sitema do, danas, Windows Viste i Windows 7, 10, a sutra već nekog drugog. U skladu sa napretkom operativnih sistema menjali smo i razvojne alate. Danas, naši proizvodi iamju sledeće tehničke karakteristike:

 • Rad na svim Windows operativnim sistemima/li>
 • Podrška za TCP/IP mrežni protokol
 • Client-Server mrežni protokol
 • RRad sa RDBMS bazama podataka (SQL Server, Oracle, PostGRE ...) kao i ostalim bazama tipa MS Access, DBF, ...
 • Mogućnost povezivanja sa svim poznatim formatima baza/li>
 • Direktna veza ka MS Office (Word, Excel ..) alatima
 • Mogućnost udaljenog pristupa putem remote ili VPN protokola
 • Bezbednost aplikacije i baza na najvišem nivou putem sistema prava pristupa i sigurnog back-up sistema
 • Direktna međusobna veza između svih paketa iz serije Pro
 • Mogućnost rada na skoro svim personalnim računarima od Pentium I i više
 • Izvoz podataka i izveštaja u sve poznate formate (Excel, Word, PDF, XML, TXT, HTML, Fax, Mail ...)
 • Svi izveštaji po sistemu "šta vidiš to štampaš"
 • Komunikacija sa svim perifernim uređajima koje podržava operativni sistem
 • Direktna veza ka internetu
 • Izdvajanje određenih modula u intranet aplikacije sa lite client-om (Internet Explorer)