" />
prizma_header
Prozak_naslov

Program za knjigovodstvo i administraciju

"Naše poslovne aplikacije više nisu samo knjigovodstveni programi već moćan alat za upravljanje poslovnim procesima."

=> Tehničke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

ProZAK je, može se reći, čitav ERP informacioni sistem (poslovni administrativno knjigovodstveni softver - ali ne samo knjigovodstveni program) koji, pored ostalog, u svom centralnom delu poseduje komletnu knjigovodstveno-administrativnu aplikaciju, program za knjigovodstvo i administraciju koja pokriva sve poslove u domenu administracije i knjigovodstva odnosno upravlja poslovanjem pravnih lica. Svi moduli aplikacije su izuzetno "user friendly" orijentisani tako da korisnici veoma lako usvajaju koncept "Pro" softvera.
Neki od važnijih, standardnih, modula iz domena administracije i knjigovodstva su:

 • Glavna knjigovodstvena knjiga (finansijsko knjigovodstvo) sa svim zakonskim mehanizmima za manipulaciju elementima glavne knjige
 • Sva zakonska izveštavanja po osnovu promena u glavnoj knjizi (bruto bilansi, finansijske kartice,završni račun, pregled potraživanja i sl.
 • Izveštavanja za potrebe završnog računa (bilans stanja, uspeha, zaključni list ...
 • Finansijska operativa (prijem, izdavanje i štampanje faktura, knjiženje, izveštaji ...)
 • Kontiranje i automatski prenos finansijskih i robnih dokumenata u glavnu knjigu
 • Materijalno (robno) poslovanje za svaku vrstu prometa robe (veleprodaja, maloprodaja, tranzitna prodaja, interni prenosi i dr.
 • Detaljna izveštavanja po osnovu prometa robe ( zbirno, po magacinima, za period, ...
 • Osnovna sredstva sa obračunom amortizacije i revalorizacije, sa izveštajima, popisima i dinamikom promene vrednosti
 • Proizvodnja u skladu sa delatnošću kompanije
 • Kadrovska evidencija sa mnoštvom pravnih alata i štampe raznih spiskova
 • Obračun zarade sa potpuno automatizovanim procesom obračuna u skladu sa kadrovskom evidencijom, radnim vremenom i ostalim paparametrima obračuna
 • Štampa svih potrebnih obrazaca za isplatu zarada (OZ ...) i godišnje izveštaje po osnovu isplaćenih zarada (PPP, M4 ...)
 • Uključeni svi savremeni elektronski servisi:
 • elektronski nalozi za banke (Fakture-banke)
 • formiranje XML poreske prijave (PPP)
 • slanje OZ liste email-om (OZ email)

Ono što ProZAK čini posebnim su mehanizmi koji u svakom trenutku mogu da, na osnovu najsvežijih poslovnih promena, formiraju izveštaje za najrazličitije potrebe korisnika. S obzirom na raznovrsnost delatnosti, prosto je nemoguće predvideti sve potrebe i zahteve, ali neki od standardnih izveštaja koji se najčešće eksploatišu su:

 • Izveštaji po pitanju robe i zaliha:
 • Dinamički izveštaji o realizaciji:
 • Personalni i zbirni izveštaji zaposlenih, pravna služba:
  • Izveštaj o vremenu provedenom na radu, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o korišćenju bolovanja, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o vremenu korišćenja godišnjih odmora, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o kašnjenju na posao, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o ukupno isplaćenim zaradama pojedinačno, zbirno, po RJ
 • E-fakture, veza ka SEF portalu:
  • Integrisani modul e-fakture za izlazne fakture
  • Integrisani modul e-fakture za ulazne fakture
  • Povezana funkcionalnost sa postojećim načinom formiranja faktura
  • Automatski izvoz i uvoz faktura prema i od SEF-a
  • Ažuriranje faktura po statusu
  • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu, ulaznih i izlaznih faktura.

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)