prizma_header
Promen_naslov

"I u radu sa decom bez roditeljskog staranja je potrebno voditi kako zakonsku tako i svu drugu evidenciju o stanju i toku boravka dece u domovima ovog tipa."

=> Tehničke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

under-construction