prizma_header
Weller_naslov

"Dokumenti u papirnom obliku su takođe u domenu obrade podataka. Savršeno uređena aktivna i pasivna dokumentacija je privilegija najboljih."

weller-logoS obzirom da proizvodnja sistema za arhiviranje odnosno odlaganje aktivne i pasivne dokumentacije zahteva ogromno iskustvo i visoki standard kvaliteta, odlučili smo se da budemo predstavnici vodeće kompanije iz Nemačke koja se skoro 100 godina bavi problematikom arhivskih sistema.

medaljaZa veliki napredak u oblasti arhiviranja i manipulacijom dokumentima, kompanija WELLER je dobitnik mnogih priznanja kao i zlatne medalje za inovativnost u Briselu.

Poseduje više od 50 predstavništava širom sveta i snabdeva svojim proizvodima najvažnije institucije na nivou najvećih zemalja pa i sveta. Ako pomenemo da se proizvodima Weller-a snabdeva američki "state department" ili VolksWagen i Opel, jasno je da se radi o veoma respektabilnoj kompaniji, čiji je kvalitet proizvoda na apsolutno, najvišem nivou.

"Weeller Filling System" je koncipiran na originalnom jedinstvenom sistemu obrtnih tanjira u nekoliko nivoa, sa jedinstvenim sistemom "kačenja" elemenata-fascikla, koji omogućuje izuzetno jednostavnu manipulaciju uskladištenim dokumentima.

Reklamni slogan proizvoda je da štedi vreme, prostor i novac što je u svakom od slučaja - naprosto tačno.

Vreme štedi tako što je potrebno izuzetno malo vremena da se dođe do tražene fascikle, odnosno dokumenta. To omogućuje specifičan i jednostavavan sistem alfa-numeričkog označavanja i upotrebom pripadajućeg softvera. Takođe, sistem je tako projektovan da, ne pomerajući se s mesta, možemo pristupiti uređenoj dokumentaciji u dužini od čak 12 metara dužnih i istoj kolićini fascikala može istovremeno pristupati nekoliko osoba istovremeno.

 

Prostor se dramatično štedi instalacijom Weller sistema, zato što se njegovom primenom na 0,8 metara kvadratnih smešta 12 metara dužnih dokumentacije. Prostom računicom se dolazi do fascinantnih ušteda u prostoru što je kod smeštanja arhive, kako pasivne tako i aktivne, jedan od važnijih parametara. Treba svakako pomenuti da je svali element sistema ponaosob pokretan, na veoma snažnom sistemu za pomeranje, tako da se jednostavim pomeranjem može dodatno uštedeti prostor, da se važniji dokumenti približe korisnicima od ostalih, da se celokupna arhiva veoma jednostavno premesti u drugi prostor i td.

Na slici dole, vidi se šematsko poređenje weller sistema (zeleno) sa klasičnim sistemom polica (plavo) sa visinom od 2 metra. I u jednom i u drugom slučaju staje 12 metara dokumentacije. Šrafirano je prikazan prostor potreban za manipulaciju dokumentima.

   

Na kraju, optimalnom izradom velikog broja različitih tipova fascikli,fajlova i registratora štedi se na potrebnom broju arhivskih elemenata, kvalitetni materijali garantuju dugu eksploataciju elemenata, što u krajnjem dovodi i do ušteda u novcu.

Weller sistemi:

Fascikle i registratori za odlaganje dokumentacije u weller sistemima u različitim dimenzijama, materijalima i konstrukcijama. Važno je pomenuti da naručilac sam bira materijal od koga će elementi biti izrađeni, jezik i način štampe i boju materijala.

Fascikle i registratori

Isporučujemo specijalne modele za svaku namenu:

Industrija/Trgovina

 • Kupovina
 • Prodaja
 • Ugovori - dokumenti
 • Patenti - dokumenti
 • Mašine - dokumenti
 • Lični dokumenti...
Administracija
 • Građevinski dokumenti
 • Takse - dokumenti
 • Dokumenti o socijalnom i zdravstvenom osiguranju
 • Lični dokumenti
 • Dokumenti o tutorstvu
 • Dokumenti o motornim vozilima...
Banke
 • Krediti
 • Hipoteke - dokumenti
 • Dokumenti o zajmu/kreditu
 • Administracija...
Bolnice
 • Dokumenti za pacijente
 • Rendgenski snimci
 • Administracija...