prizma_header

eFUK

finansijsko upravljanje i kontrola

"eFUK je cloud softverska aplikacija za implementaciju FUK procesa koji je propisan Zakonom za sve korisnike budžetskih sredstava."

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)